สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ประกาศรายชื่อทีมและบุคคลที่ส่งเอกสารสมัครสมบูรณ์

 


ข้อมูลจากใบสมัครที่ส่งมาล่าสุด 30 มี.ค. 2567 เวลา 15.59 น.

 

ประชาชนชาย

ทีม

12. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

16. สมาคมกรีฑาแห่งจังหวัดยะลา

18. ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

20. อาชีวะศึกษาสระบุรี

29. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

31. ร.ร. บ้านคลองพังกลาง

32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

57. ร.ร. พรเจริญวิทยา

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

59. เทศบาลเมืองทุ่งสง

72. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

78. ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

89. สโมสรกรีฑากองทัพเรือ

90. ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปภัมภ์

92. องค์ขาวรันเนอร์

95. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

98. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา

108. จามจุรียิมสามพราน

112. ร.ร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

113. ร.ร. สะบ้าย้อยวิทยา

119. ร.ร. เวียงสระ

122. มหาวิทยาลัยทักษิณ

126. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

131. กรีฑาราชมงคลธัญบุรี

139. First-Step Runners

141. กรมทหารปืนใหญ่ ที่ 21

143. สโมสรทหารอากาศ ทีม A

144. สโมสรทหารอากาศ ทีม B

148. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

156. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

157. สโมสรกองทัพบก

164. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง-กระบี่

165. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

166. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ B

.

บุคคล

- ธนพล พวงสุวรรณ

- อุกฤษฎ์ โออภิรัตน์

- กฤษฎา ลีเลียง

- Hemrat Songmueang

- ภูเบศ ฤกษ์สังเกตุ

ภูเมธ ภูวแสงสิน


 

ประชาชนหญิง

ทีม

12. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

20. อาชีวะศึกษาสระบุรี

27. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

29. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

34. ร.ร. ชะอวด

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

70. เทศบาลตำบลป่าแดง

101. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม

108. จามจุรียิมสามพราน

118. ร.ร. เทศบาลสามัคคีวิทยา

122. มหาวิทยาลัยทักษิณ

131. กรีฑาราชมงคลธัญบุรี

139. First-Step Runners

143. สโมสรทหารอากาศ ทีม A

144. สโมสรทหารอากาศ ทีม B

148. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

153. ทัพไอยรา

156. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

157. สโมสรกองทัพบก

165. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

166. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ B

.

บุคคล

- Natchaya Chaopakpang


 

เยาวชนชาย

ทีม

6. ร.ร. ประทาย

7. ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

9. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

10. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11. ร.ร. บรบือวิทยาคาร

12. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

13. ร.ร. ห้วยยอด จังหวัดตรัง

15. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

18. ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

21. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

22. ร.ร. สา จังหวัดน่าน

24. ร.ร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

25. กรีฑาราชานุเคราะห์ 1

27. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

28. ร.ร. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

30. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

34. ร.ร. ชะอวด

36. ร.ร. ห้วยแถลงพิทยาคม A

37. ร.ร. ห้วยแถลงพิทยาคม B

40. ร.ร. ท่าชนะ

41. ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

42. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

43. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

44. ร.ร. พันดอนวิทยา

45. ร.ร. กีฬาจังหวัดลำปาง ทีมA

46. ร.ร. กีฬาจังหวัดลำปาง ทีมB

47. ร.ร. เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)

48. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

52. ร.ร. ตะกุกใต้ศึกษา

53. ร.ร. กบินทร์วิทยา

57. ร.ร. พรเจริญวิทยา

59. เทศบาลเมืองทุ่งสง

60. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

64. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

65. ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม

66. ร.ร. ชะรัดชนูปถัมภ์  จังหวัดพัทลุง

67. ร.ร. กุลวดีศกษา

68. Erunnakornsri

69. ร.ร. วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

70. เทศบาลตำบลป่าแดง

72. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

73. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

74. ร.ร. กุงเจริญวิทยา

75. ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

76. ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ

77. ร.ร. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

78. ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

79. ร.ร. นาทวีวิทยาคม

80. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น

81. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

82. A&D Athletic Club - Team A

83. A&D Athletic Club - Team B

85. ร.ร. นางรอง

86. ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา

87. ร.ร. กฬ.จังหวัดอุบลราชธานี

88. นายมวิทยาคาร

89. สโมสรกรีฑากองทัพเรือ

90. ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปภัมภ์

93. ร.ร. ศรีไผทสมันต์

94. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

95. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

96. ร.ร. พะเยาพิทยาคม

97. ร.ร. มัธยมเปี่ยมรัก

98. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา

101. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม

102. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

103. ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ

104. ร.ร. ลองวิทยา

105. ร.ร. นานาชาติโชร์สเบอรี่ 

106. ชมรมกรีฑาจังหวัดอำนาจเจริญ

108. จามจุรียิมสามพราน

109. ร.ร. ปัว จังหวัดน่าน

110. สวีวิทยาบ้านตาขุน

112. ร.ร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

114. ร.ร. พุทไธสง

117. International Bangkok School

119. ร.ร. เวียงสระ

121. ร.ร. กุฉินารายณ์

123. ร.ร. ทุ่งสงกัลยาณี

124. ร.ร. ขามแก่นนคร

125. ร.ร. ธัญบุรี

126. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

127. ร.ร. กระเทียมวิทยา

128. ร.ร. พัทลุง

132. ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

133. ส่วนบุญโญปถัมภ์

135. ฤทธิยะวรรณาลัย

136. ร.ร. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

138. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

\139. First-Step Runners

140. ร.ร. เสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล)

143. สโมสรทหารอากาศ ทีม A

146. ร.ร. พนางตุง

149. เทศบาลนครนนทบุรี

150. ร.ร. เมืองสุราษฏร์ธานี

151. ร.ร. ศรัทธาสมุทร

154. ร.ร. ท่าสองยางวิทยาคม

155. ร.ร. บ้านทับวัง

158. ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

159. ร.ร. เมืองพญาเเลวิทยา

160. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

161. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 60

162. ร.ร. สิงห์บุรี

163. สโมสรกรีฑาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

164. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง-กระบี่

165. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

.

บุคคล

- แทนคุณ หิรัณย์ภวัต

- ธีรเมธ อรรถวสุ


 

เยาวชนหญิง

ทีม

2. ร.ร. คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

6. ร.ร. ประทาย

7. ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

9. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

10. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11. ร.ร. บรบือวิทยาคาร

12. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

14. ร.ร. ศรียานุสรณ์

15. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

21. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

22. ร.ร. สา จังหวัดน่าน

24. ร.ร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

25. กรีฑาราชานุเคราะห์ 1

26. ร.ร. กุมภวาปี

27. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

30. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

34. ร.ร. ชะอวด

35. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

36. ร.ร. ห้วยแถลงพิทยาคม A

42. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

43. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

45. ร.ร. กีฬาจังหวัดลำปาง ทีมA

47. ร.ร. เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)

52. ร.ร. ตะกุกใต้ศึกษา

53. ร.ร. กบินทร์วิทยา

59. เทศบาลเมืองทุ่งสง

60. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

64. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

65. ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม

69. ร.ร. วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

70. เทศบาลตำบลป่าแดง

72. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

73. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

77. ร.ร. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

78. ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

79. ร.ร. นาทวีวิทยาคม

80. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น

81. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

83. A&D Athletic Club - Team B

84. ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

87. ร.ร. กฬ.จังหวัดอุบลราชธานี

90. ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปภัมภ์

94. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

95. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

96. ร.ร. พะเยาพิทยาคม

97. ร.ร. มัธยมเปี่ยมรัก

98. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา

99. ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

101. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม

102. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

104. ร.ร. ลองวิทยา106. ชมรมกรีฑาจังหวัดอำนาจเจริญ

109. ร.ร. ปัว จังหวัดน่าน

110. สวีวิทยาบ้านตาขุน

114. ร.ร. พุทไธสง

115. ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

120. ร.ร. ไชยาวิทยา

123. ร.ร. ทุ่งสงกัลยาณี

124. ร.ร. ขามแก่นนคร

125. ร.ร. ธัญบุรี

133. ส่วนบุญโญปถัมภ์

135. ฤทธิยะวรรณาลัย

137. ร.ร. มารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

142. ร.ร. ประสาทวิทยาคาร

143. สโมสรทหารอากาศ ทีม A

149. เทศบาลนครนนทบุรี

154. ร.ร. ท่าสองยางวิทยาคม

155. ร.ร. บ้านทับวัง

159. ร.ร. เมืองพญาเเลวิทยา

160. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

161. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 60

162. ร.ร. สิงห์บุรี

163. สโมสรกรีฑาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

164. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง-กระบี่

165. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

.

บุคคล

- ฐิติรัตน์  ต้นคชสาร


 

อนุชนชาย

ทีม

1. ป้อมเพชร

4. ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย

5. ร.ร. สุราษฏร์ธานี 2

7. ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

10. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11. ร.ร. บรบือวิทยาคาร

12. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

13. ร.ร. ห้วยยอด จังหวัดตรัง

15. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

16. สมาคมกรีฑาแห่งจังหวัดยะลา

17. ร.ร. บ้านละโว้

18. ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

19. ร.ร. ท่าอุแทพิทยา

21. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

22. ร.ร. สา จังหวัดน่าน

24. ร.ร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

25. กรีฑาราชานุเคราะห์ 1

26. ร.ร. กุมภวาปี

28. ร.ร. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

30. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31. ร.ร. บ้านคลองพังกลาง

33. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

34. ร.ร. ชะอวด

35. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

36. ร.ร. ห้วยแถลงพิทยาคม A

38. ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

39. ร.ร. น้ำโสมพิทยาคม

41. ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

42. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

43. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

44. ร.ร. พันดอนวิทยา

45. ร.ร. กีฬาจังหวัดลำปาง ทีมA

47. ร.ร. เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)

48. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

49. ร.ร. หัวหิน

51. ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม

52. ร.ร. ตะกุกใต้ศึกษา

54. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครพนม

56. ร.ร. เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

57. ร.ร. พรเจริญวิทยา

59. เทศบาลเมืองทุ่งสง

60. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

61. ร.ร. บ้านไสใหญ่

62. WWP Athletics Club

63. ร.ร. ทีปราษฎร์พิทยา

64. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

65. ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม

67. ร.ร. กุลวดีศกษา

68. Erunnakornsri

69. ร.ร. วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

71. ร.ร. มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

72. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

73. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

75. ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

76. ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ

77. ร.ร. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

78. ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

79. ร.ร. นาทวีวิทยาคม

80. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น

82. A&D Athletic Club - Team A

83. A&D Athletic Club - Team B

84. ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

85. ร.ร. นางรอง

87. ร.ร. กฬ.จังหวัดอุบลราชธานี

88. นายมวิทยาคาร

90. ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปภัมภ์

91. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

93. ร.ร. ศรีไผทสมันต์

95. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

96. ร.ร. พะเยาพิทยาคม

98. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา

100. ร.ร. ชำป่างามวิทยาคม

101. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม

102. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

103. ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ

104. ร.ร. ลองวิทยา

109. ร.ร. ปัว จังหวัดน่าน

110. สวีวิทยาบ้านตาขุน

111. ร.ร. เคียนซาพิทยาคม

112. ร.ร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

114. ร.ร. พุทไธสง

115. ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

119. ร.ร. เวียงสระ

120. ร.ร. ไชยาวิทยา

121. ร.ร. กุฉินารายณ์

123. ร.ร. ทุ่งสงกัลยาณี

125. ร.ร. ธัญบุรี

126. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

127. ร.ร. กระเทียมวิทยา

128. ร.ร. พัทลุง

130. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี

132. ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

133. ส่วนบุญโญปถัมภ์

134. ฤทธิยะวรรณาลัย B

135. ฤทธิยะวรรณาลัย

136. ร.ร. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

138. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

139. First-Step Runners

140. ร.ร. เสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล)

142. ร.ร. ประสาทวิทยาคาร146. ร.ร. พนางตุง

147. ร.ร. วัดสังฆราชาวาส

149. เทศบาลนครนนทบุรี

150. ร.ร. เมืองสุราษฏร์ธานี

151. ร.ร. ศรัทธาสมุทร

152. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

154. ร.ร. ท่าสองยางวิทยาคม

158. ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

159. ร.ร. เมืองพญาเเลวิทยา

160. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

161. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 60

162. ร.ร. สิงห์บุรี

163. สโมสรกรีฑาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

.


 

อนุชนหญิง

ทีม

3. ร.ร. แก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

8. ร.ร. พรมเทพพิทยาคม

9. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

10. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11. ร.ร. บรบือวิทยาคาร

12. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

15. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

17. ร.ร. บ้านละโว้

18. ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

19. ร.ร. ท่าอุแทพิทยา

22. ร.ร. สา จังหวัดน่าน

23. ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย B

25. กรีฑาราชานุเคราะห์ 1

26. ร.ร. กุมภวาปี

27. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

28. ร.ร. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

30. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31. ร.ร. บ้านคลองพังกลาง

33. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

34. ร.ร. ชะอวด

35. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

36. ร.ร. ห้วยแถลงพิทยาคม A

38. ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

39. ร.ร. น้ำโสมพิทยาคม

41. ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

42. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

43. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

45. ร.ร. กีฬาจังหวัดลำปาง ทีมA

50. กรีฑาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

53. ร.ร. กบินทร์วิทยา

54. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครพนม

55. 55. ร.ร. นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส

56. ร.ร. เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

57. ร.ร. พรเจริญวิทยา

59. เทศบาลเมืองทุ่งสง

60. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

61. ร.ร. บ้านไสใหญ่

62. WWP Athletics Club

64. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

69. ร.ร. วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

72. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

73. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

75. ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

76. ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ

78. ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

79. ร.ร. นาทวีวิทยาคม

80. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น

81. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

82. A&D Athletic Club - Team A

83. A&D Athletic Club - Team B

87. ร.ร. กฬ.จังหวัดอุบลราชธานี

88. นายมวิทยาคาร

91. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

94. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

95. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

98. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา

101. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม

102. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

104. ร.ร. ลองวิทยา

105. ร.ร. นานาชาติโชร์สเบอรี่ 

106. ชมรมกรีฑาจังหวัดอำนาจเจริญ

107. ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

109. ร.ร. ปัว จังหวัดน่าน

110. สวีวิทยาบ้านตาขุน

114. ร.ร. พุทไธสง

115. ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

118. ร.ร. เทศบาลสามัคคีวิทยา

119. ร.ร. เวียงสระ

121. ร.ร. กุฉินารายณ์

123. ร.ร. ทุ่งสงกัลยาณี

125. ร.ร. ธัญบุรี

126. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

127. ร.ร. กระเทียมวิทยา

128. ร.ร. พัทลุง

129. ร.ร. ศรียานุสรณ์จันทบุรี

132. ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

133. ส่วนบุญโญปถัมภ์

135. ฤทธิยะวรรณาลัย

136. ร.ร. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

138. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

139. First-Step Runners

140. ร.ร. เสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล)

142. ร.ร. ประสาทวิทยาคาร

145. ร.ร. เขมราฐพิทยาคม

146. ร.ร. พนางตุง

147. ร.ร. วัดสังฆราชาวาส

150. ร.ร. เมืองสุราษฏร์ธานี

151. ร.ร. ศรัทธาสมุทร

152. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

154. ร.ร. ท่าสองยางวิทยาคม

155. ร.ร. บ้านทับวัง

159. ร.ร. เมืองพญาเเลวิทยา

160. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

162. ร.ร. สิงห์บุรี

167. เทศบาลตำบลหนองแค

168. ร.ร. เมืองหลังสวน

.

บุคคล

- พิมพ์พิศา อุทัยรัตน์