สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ที่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567

กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567

ประกาศรายชื่อทีมที่เอกสารสมบูรณ์ อัพเดทจากอีเมล์ล่าสุด 17:23 น. 17/07/2567

1. ร.ร. ยอแซฟวิทยา จ.จันทบุรี
- อนุชนชาย (1)

2. ร.ร. น้ำโสมพิทยาคม
- อนุชนหญิง (1)

3. ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย
- เยาวชนหญิง (1)
- อนุชนชาย (2)

4. ร.ร. เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
- เยาวชนหญิง (1)
- อนุชนหญิง (1)

5. ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
- เยาวชนชาย (1)

6. ร.ร. วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
- อนุชนหญิง (1)

7. ร.ร. กีฬาจังหวัดลำปาง
- เยาวชนชาย (15)
- เยาวชนหญิง (5)
- อนุชนชาย (7)
- อนุชนหญิง (9)

8. ร.ร. พรมเพทพิทยาคม
- อนุชนชาย (2)
- อนุชนหญิง (1)

9. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี
- เยาวชนชาย (9)
- เยาวชนหญิง (13)
- อนุชนชาย (8)
- อนุชนหญิง (8)

10. ร.ร. ห้วยยางวิทยาคม
- อนุชนชาย (1)

11. ร.ร. สิรินธรราชวิทยาลัย
- อนุชนหญิง (1)

12. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
- เยาวชนชาย (3)
- เยาวชนหญิง (3)
- อนุชนชาย (13)
- อนุชนหญิง (5)

13. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา
- เยาวชนชาย (5)
- เยาวชนหญิง (7)
- อนุชนชาย (6)
- อนุชนหญิง (4)

14. ร.ร. พนมศึกษา
- อนุชนชาย (1)

15. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
- เยาวชนชาย (12)
- เยาวชนหญิง (10)
- อนุชนชาย (8)
- อนุชนหญิง (6)