สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ผลการคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ 2555 เพื่อชิงชนะเลิศที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยจำนวนนักกีฬาทั้งหมดจากมาจากการคัดเลือกซึ่งได้แบ่งออกเป็น 5 ภาค โดยมีการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้สรุปออกมาดังนี้

ผลการคัดภาคกรีฑา      ผลการคัดเลือกกรีฑาชาย  |  ผลการคัดเลือกกรีฑาหญิง |

จำนวนผู้ฝึกสอน             |   ดูที่นี้   |