สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี 4885
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 1941
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ พัทลุงเกมส์ ” 2641
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 4930
ประกาศคัดเลือกนักกรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร เพื่อไปแข่งขันรายการ World Athletics Relays Silesia 2021 ณ ประเทศโปแลนด์ 1208
คัดเลือกตัวแทนเยาวชน-ยุวชน ทีมชาติไทย 2627
ผลการคัดเลือก กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ 5161
ผลการคัดเลือก กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ 9191
ผลการคัดเลือกกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 "เจียงฮายเกมส์" 6308
ผลการคัดเลือก กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 6535
ผลการคัดเลือกกรีฑา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ 8578
12th SEA Youth Athletics Championships 2017 2263
2nd Asian Youth Athletics Championships 2017 2245
ผลการคัดเลือกกรีฑา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 "สุพรรณบุรีเกมส์" 7358
ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 7309
ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค 8448
ประกาศรายชื่อนักกีฬาซีเกมส์ 2015 ครั้งที่ 28 แข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์ 7474
Youth Olympic Games - Asian Area Qualification 2014 Bangkok 2728
ผลการคัดเลือกกรีฑา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 7662
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ปี 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี 7933
ข้อมูลและการแข่งขันคักรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี 2556 จังหวัดศรีสะเกษ 9393
ผลการคัดเลือกกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ปี 2557 ที่นครราชสีมา 3671
รายชื่อทีมกรีฑาทีมชาติไทยชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 16427
ผลการคัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2556 มหาสารคาม 3324
ผลการคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ 2555 เพื่อชิงชนะเลิศที่จังหวัดเชียงใหม่ 4533