สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สนามฝึกซ้อม

 สนามฝึกซ้อมหลักของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและเป็นสนามแข่งสนามแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลกมาแล้วหลายรายการ

สนามกีฬาหลักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต