สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2556 มหาสารคาม

 


ผลการคัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2556 มหาสารคาม  12/02/2013                |  ชาย  | หญิง  | จำนวนผู้ฝึกสอน |


รายการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 ปี 2556 มหาสารคาม    26/02/2013                                                                   ดูที่นี้


ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 จ.มหาสารคาม                                                                                           ดูที่นี้


 หลักเกณฑ์อายุนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29(พ.ศ.2556)จ.มหาสารคาม                                            ดูที่นี้


 แบบฟอร์ม Entry Form By Number กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 (พ.ศ.2556) จ.มหาสารคาม                                       ดูที่นี้


 แบบฟอร์ม ADCARD การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 (พ.ศ.2556)จ.มหาสารคาม                                            ดูที่นี้


 แบบฟอร์ม Entry Form By Name I การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 (พ.ศ.2556) จ.มหาสารคาม                    ดูที่นี้


 แบบฟอร์ม Entry Form By Name II กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 (พ.ศ.2556)จ.มหาสารคาม                                        ดูที่นี้